Карта на продуктовия каталог

Главна категория Подкатегория Продукт
Подови фигури от камък - Монако А -
Подови фигури от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - раззмер 152 см.
Подови фигури от камък - Монако А -
Подови фигури от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - раззмер 183 см.
Подови фигури от камък - Монако А -
Подови фигури от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - раззмер 244 см.
Луксозни подови настилки Монако В -
Луксозни подови настилки от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 244 см.
Луксозни подови настилки Монако В -
Луксозни подови настилки от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 91 см.
Луксозни подови настилки Монако В -
Луксозни подови настилки от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 122 см.
Луксозни подови настилки Монако В -
Луксозни подови настилки от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 152 см.
Луксозни подови настилки Монако В -
Луксозни подови настилки от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 183 см.
Мозайки каменни за под - Монако С -
Мозайки каменни за под от мрамор, гранит, травертин - раззмер 91 см.
Мозайки каменни за под - Монако С -
Мозайки каменни за под от мрамор, гранит, травертин - раззмер 122 см.
Мозайки каменни за под - Монако С -
Мозайки каменни за под от мрамор, гранит, травертин - раззмер 152 см.
Мозайки каменни за под - Монако С -
Мозайки каменни за под от мрамор, гранит, травертин - раззмер 183 см.
Мозайки каменни за под - Монако С -
Мозайки каменни за под от мрамор, гранит, травертин - раззмер 244 см.
Пана от естествен камък - Монако D -
Пана от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 91 см.
Пана от естествен камък - Монако D -
Пана от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 122 см.
Пана от естествен камък - Монако D -
Пана от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 152 см.
Пана от естествен камък - Монако D -
Пана от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 183 см.
Пана от естествен камък - Монако D -
Пана от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 244 см.
Подови пана от камък - Ренесанс В -
Подови пана от естествен камък - мрамор, гранит, сиенит - размер 91 см.
Подови пана от камък - Ренесанс В -
Подови пана от естествен камък - мрамор, гранит, сиенит - размер 122 см.
Подови пана от камък - Ренесанс В -
Подови пана от естествен камък - мрамор, гранит, сиенит - размер 152 см.
Подови пана от камък - Ренесанс В -
Подови пана от естествен камък - мрамор, гранит, сиенит - размер 183 см.
Подови пана от камък - Ренесанс В -
Подови пана от естествен камък - мрамор, гранит, сиенит - размер 244 см.
Фигури от естествен камък - Ренесанс С -

Фигури от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 91 см.

Фигури от естествен камък - Ренесанс С -

Фигури от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 122 см.

Фигури от естествен камък - Ренесанс С -

Фигури от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 152 см.

Фигури от естествен камък - Ренесанс С -

Фигури от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 183 см.

Фигури от естествен камък - Ренесанс С -

Фигури от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 244 см.

Подове от естествен камък-Ренесанс F-

Подове от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 91 см.

Подове от естествен камък-Ренесанс F-

Подове от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 122 см.

Подове от естествен камък-Ренесанс F-

Подове от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 152 см.

Подове от естествен камък-Ренесанс F-

Подове от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 183 см.

Подове от естествен камък-Ренесанс F-

Подове от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 244 см.

Орнаменти от камък - Ренесанс Мод - А
Орнаменти от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 91 см.
Орнаменти от камък - Ренесанс Мод - А
Орнаменти от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 122 см.
Орнаменти от камък - Ренесанс Мод - А
Орнаменти от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 152 см.
Орнаменти от камък - Ренесанс Мод - А
Орнаменти от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 183 см.
Орнаменти от камък - Ренесанс Мод - А
Орнаменти от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 244 см.
Каменни пана за подове-Ренесанс Мод-В
Каменни пана за подове-мрамор, гранит, травертин - размер 91 см.
Каменни пана за подове-Ренесанс Мод-В
Каменни пана за подове-мрамор, гранит, травертин - размер 122 см.
Каменни пана за подове-Ренесанс Мод-В
Каменни пана за подове-мрамор, гранит, травертин - размер 152 см.
Каменни пана за подове-Ренесанс Мод-В
Каменни пана за подове-мрамор, гранит, травертин - размер 183 см.
Каменни пана за подове-Ренесанс Мод-В
Каменни пана за подове-мрамор, гранит, травертин - размер 244 см.
Пана от естествен камък-Ренесанс Мод D-
Пана от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 91 см.
Пана от естествен камък-Ренесанс Мод D-
Пана от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 122 см.
Пана от естествен камък-Ренесанс Мод D-
Пана от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 152 см.
Пана от естествен камък-Ренесанс Мод D-
Пана от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 183 см.
Пана от естествен камък-Ренесанс Мод D-
Пана от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 244 см.
Каменни пана за подове-Сан Марко- А
Каменни пана за подове от мрамор, гранит, травертин - размер 91 см.
Каменни пана за подове-Сан Марко- А
Каменни пана за подове от мрамор, гранит, травертин - размер 122 см.
Каменни пана за подове-Сан Марко- А
Каменни пана за подове от мрамор, гранит, травертин - размер 152 см.
Каменни пана за подове-Сан Марко- А
Каменни пана за подове от мрамор, гранит, травертин - размер 183 см.
Каменни пана за подове-Сан Марко- А
Каменни пана за подове от мрамор, гранит, травертин - размер 244 см.
Подове от естествен камък-Сан Марко В -
Подове от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 91 см.
Подове от естествен камък-Сан Марко В -
Подове от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 122 см.
Подове от естествен камък-Сан Марко В -
Подове от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 152 см.
Подове от естествен камък-Сан Марко В -
Подове от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 183 см.
Подове от естествен камък-Сан Марко В -
Подове от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 244 см.
Орнаменти от естествен камък-Сан Марко-С
Орнаменти от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 91 см.
Орнаменти от естествен камък-Сан Марко-С
Орнаменти от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 122 см.
Орнаменти от естествен камък-Сан Марко-С
Орнаменти от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 152 см.
Орнаменти от естествен камък-Сан Марко-С
Орнаменти от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 183 см.
Орнаменти от естествен камък-Сан Марко-С
Орнаменти от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - размер 244 см.
Луксозни подове от камък-Сан Марко D -
Луксозни подове от естествен камък - размер 91 см.
Луксозни подове от камък-Сан Марко D -
Луксозни подове от естествен камък - размер 122 см.
Луксозни подове от камък-Сан Марко D -
Луксозни подове от естествен камък - размер 152 см.
Луксозни подове от камък-Сан Марко D -
Луксозни подове от естествен камък - размер 183 см.
Луксозни подове от камък-Сан Марко D -
Луксозни подове от естествен камък - размер 244 см.
Каменни фигури за подове - Савана А -
Каменни фигури за подове - мрамор, гранит, травертин - размер 91 см.
Каменни фигури за подове - Савана А -
Каменни фигури за подове - мрамор, гранит, травертин - размер 122 см.
Каменни фигури за подове - Савана А -
Каменни фигури за подове - мрамор, гранит, травертин - размер 152 см.
Каменни фигури за подове - Савана А -
Каменни фигури за подове - мрамор, гранит, травертин - размер 183 см.
Каменни фигури за подове - Савана А -
Каменни фигури за подове - мрамор, гранит, травертин - размер 244 см.
Квадратни мозайки за под от мрамор и гранит

Квадратни мозайки за под от мрамор и гранит

 Фирмата изработва всички интериорни и екстериорни изделия за вашия, дом, офис, заведение или търговски обект от мрамор, гранит или варовик.   
Изделията включва продукти от полирани и термолющени плочки, ръчно обработени каменни изделия, релефни декорации от мрамор, надгробни плочи и паметници, гранит или варовик, стъпала, вази, градински пейки и маси, парапети, колони, капители, беседки, фонтани, настилки, облицовки, кухненски плотове, бар плотове, подпрозоречни первази, плотове и облицовки на бани, стъпала, различни видове рамки, первази, облицовки за камини - всичко което може да бъде направено от гранит, мрамор или друг вид камък.

Естествен камък за подове - Калабрия А

Естествен камък - гранит, мрамор, травертин - за подове - 61х183 см -

На вашето внимание представяме едни от нашите най-нови продукти - пана от естествен камък. Използвайки гранит, мрамор и травертин в различни цветови нюанси в съчетание с прекрасен дизайн се постигат изключителни резултати.

Паната от естествен камък винаги допринасят за уюта в дома, за топлата атмосфера в офиса, за очарованието на гостите в един хотел или ресторант.

 

 

Каменни пана от естествен камък-Калабрия А

Каменни пана от естествен камък - гранит, мрамор, травертин -Калабрия А - 76х 274 см -

На вашето внимание представяме едни от нашите най-нови продукти - пана от естествен камък. Използвайки гранит, мрамор и травертин в различни цветови нюанси в съчетание с прекрасен дизайн се постигат изключителни резултати.

Паната от естествен камък винаги допринасят за уюта в дома, за топлата атмосфера в офиса, за очарованието на гостите в един хотел или ресторант.

 

 

Каменни фигури за под - Калабрия В -

Каменни фигури за под от естествен камък - мламор, гранит, травертин- Калабрия В - , размер - 61х183 см.

На вашето внимание представяме едни от нашите най-нови продукти - пана от естествен камък. Използвайки гранит, мрамор и травертин в различни цветови нюанси в съчетание с прекрасен дизайн се постигат изключителни резултати.

Паната от естествен камък винаги допринасят за уюта в дома, за топлата атмосфера в офиса, за очарованието на гостите в един хотел или ресторант.

 

 

Подове от камък - Калабрия В -

Подове от камък - гранит, травертин, мрамор - Калабрия В - , размер 76х274 см.

На вашето внимание представяме едни от нашите най-нови продукти - пана от естествен камък. Използвайки гранит, мрамор и травертин в различни цветови нюанси в съчетание с прекрасен дизайн се постигат изключителни резултати.

Паната от естествен камък винаги допринасят за уюта в дома, за топлата атмосфера в офиса, за очарованието на гостите в един хотел или ресторант.

 

 

Луксозни подове от естествен камък -

Луксозни подове от естествен камък - гранит, мрамор, травертин - Калабрия С  . Размери - 61х183 см.

На вашето внимание представяме едни от нашите най-нови продукти - пана от естествен камък. Използвайки гранит, мрамор и травертин в различни цветови нюанси в съчетание с прекрасен дизайн се постигат изключителни резултати.

Паната от естествен камък винаги допринасят за уюта в дома, за топлата атмосфера в офиса, за очарованието на гостите в един хотел или ресторант.

 

 

Каменни пана за подове - Калабрия В -

Каменни пана за подове - мрамор, гранит, травертин - Калабрия В - , размер - 76х274 см.

На вашето внимание представяме едни от нашите най-нови продукти - пана от естествен камък. Използвайки гранит, мрамор и травертин в различни цветови нюанси в съчетание с прекрасен дизайн се постигат изключителни резултати.

Паната от естествен камък винаги допринасят за уюта в дома, за топлата атмосфера в офиса, за очарованието на гостите в един хотел или ресторант.

 

 

Подови фигури и пана-Калабрия D -

Подови фигури и пана от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - Калабрия D - , размер 61х183 см.

На вашето внимание представяме едни от нашите най-нови продукти - пана от естествен камък. Използвайки гранит, мрамор и травертин в различни цветови нюанси в съчетание с прекрасен дизайн се постигат изключителни резултати.

Паната от естествен камък винаги допринасят за уюта в дома, за топлата атмосфера в офиса, за очарованието на гостите в един хотел или ресторант.

 

 

Камнна мозайка за под - Калабрия D -

Камнна мозайка за под от естествен камък - мраор, гранит, травертин - Калабрия D - , размер 76х274 см.

На Вашето внимание представяме едни от нашите най-нови продукти - пана от естествен камък. Използвайки гранит, мрамор и травертин в различни цветови нюанси в съчетание с прекрасен дизайн се постигат изключителни резултати.

Паната от естествен камък винаги допринасят за уюта в дома, за топлата атмосфера в офиса, за очарованието на гостите в един хотел или ресторант.

 

 

Лукозни подове от естествен камък -

Лукозни подове от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - Каледония - .

Размер на паното - 183х244  см.

На вашето внимание представяме едни от нашите най-нови продукти - пана от естествен камък. Използвайки гранит, мрамор и травертин в различни цветови нюанси в съчетание с прекрасен дизайн се постигат изключителни резултати.

Паната от естествен камък винаги допринасят за уюта в дома, за топлата атмосфера в офиса, за очарованието на гостите в един хотел или ресторант.

 

 

Каменни пана за луксозни подове -

Каменни пана за луксозни подове - Кьледония - . Размер на паното - 183х244 см.

На вашето внимание представяме едни от нашите най-нови продукти - пана от естествен камък. Използвайки гранит, мрамор и травертин в различни цветови нюанси в съчетание с прекрасен дизайн се постигат изключителни резултати.

Паната от естествен камък винаги допринасят за уюта в дома, за топлата атмосфера в офиса, за очарованието на гостите в един хотел или ресторант.

 

 

Каменни пана за подове - Фиш

Каменни пана за подове - мрамор, гранит, травертин - Фиш , размер 81х183 см.

На вашето внимание представяме едни от нашите най-нови продукти - пана от естествен камък. Използвайки гранит, мрамор и травертин в различни цветови нюанси в съчетание с прекрасен дизайн се постигат изключителни резултати.

Паната от естествен камък винаги допринасят за уюта в дома, за топлата атмосфера в офиса, за очарованието на гостите в един хотел или ресторант.

 

 

Луксозни подове от естествен камък -

Луксозни подове от естествен камък -Мрамор, гранит, травертин - Фиш - . Размер 91х183 см.

На вашето внимание представяме едни от нашите най-нови продукти - пана от естествен камък. Използвайки гранит, мрамор и травертин в различни цветови нюанси в съчетание с прекрасен дизайн се постигат изключителни резултати.

Паната от естествен камък винаги допринасят за уюта в дома, за топлата атмосфера в офиса, за очарованието на гостите в един хотел или ресторант.

 

 

Луксозни пана от естествен камък-Пиедмонд

Луксозни пана от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - Пиедмонд , размер 61х213 см.

На вашето внимание представяме едни от нашите най-нови продукти - пана от естествен камък. Използвайки гранит, мрамор и травертин в различни цветови нюанси в съчетание с прекрасен дизайн се постигат изключителни резултати.

Паната от естествен камък винаги допринасят за уюта в дома, за топлата атмосфера в офиса, за очарованието на гостите в един хотел или ресторант.

 

 

Луксозни каменни пана - Пиедмонд А -

Луксозни каменни пана от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - Пиедмонд А - , размер - 91х320 см.

На вашето внимание представяме едни от нашите най-нови продукти - пана от естествен камък. Използвайки гранит, мрамор и травертин в различни цветови нюанси в съчетание с прекрасен дизайн се постигат изключителни резултати.

Паната от естествен камък винаги допринасят за уюта в дома, за топлата атмосфера в офиса, за очарованието на гостите в един хотел или ресторант.

 

 

Каменни пана за подове - Пиедмонд В -

Каменни пана за подове от мрамор, гранит, травертин- Пиедмонд В - , размер 61х213 см.

На вашето внимание представяме едни от нашите най-нови продукти - пана от естествен камък. Използвайки гранит, мрамор и травертин в различни цветови нюанси в съчетание с прекрасен дизайн се постигат изключителни резултати.

Паната от естествен камък винаги допринасят за уюта в дома, за топлата атмосфера в офиса, за очарованието на гостите в един хотел или ресторант.

 

 

Луксозни подови пана - Пиедмонд В -

Луксозни подови пана от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - Пиедмонд В - , размер 91х320 см.

На вашето внимание представяме едни от нашите най-нови продукти - пана от естествен камък. Използвайки гранит, мрамор и травертин в различни цветови нюанси в съчетание с прекрасен дизайн се постигат изключителни резултати.

Паната от естествен камък винаги допринасят за уюта в дома, за топлата атмосфера в офиса, за очарованието на гостите в един хотел или ресторант.

 

 

Пана от естествен камък - Пиедмонд С

Пана от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - Пиедмонд С , размер - 61х213 см.

На вашето внимание представяме едни от нашите най-нови продукти - пана от естествен камък. Използвайки гранит, мрамор и травертин в различни цветови нюанси в съчетание с прекрасен дизайн се постигат изключителни резултати.

Паната от естествен камък винаги допринасят за уюта в дома, за топлата атмосфера в офиса, за очарованието на гостите в един хотел или ресторант.

 

 

Пана от мрамор и гранит - Пиедмонд С

Пана от мрамор и гранит - Пиедмонд С , размер 91х320 см.

На вашето внимание представяме едни от нашите най-нови продукти - пана от естествен камък. Използвайки гранит, мрамор и травертин в различни цветови нюанси в съчетание с прекрасен дизайн се постигат изключителни резултати.

Паната от естествен камък винаги допринасят за уюта в дома, за топлата атмосфера в офиса, за очарованието на гостите в един хотел или ресторант.

 

 

Пана за под от естествен камък-Пиедмонд D

Пана за под от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - Пиедмонд D q, размер 61х213 см.

На вашето внимание представяме едни от нашите най-нови продукти - пана от естествен камък. Използвайки гранит, мрамор и травертин в различни цветови нюанси в съчетание с прекрасен дизайн се постигат изключителни резултати.

Паната от естествен камък винаги допринасят за уюта в дома, за топлата атмосфера в офиса, за очарованието на гостите в един хотел или ресторант.

 

 

Луксозни подове от камък - Пиедмонд D -

Луксозни подове от eестествен камък - мрамор, гранит, травертин - Пиедмонд D - , размер 91х320 см.

На вашето внимание представяме едни от нашите най-нови продукти - пана от естествен камък. Използвайки гранит, мрамор и травертин в различни цветови нюанси в съчетание с прекрасен дизайн се постигат изключителни резултати.

Паната от естествен камък винаги допринасят за уюта в дома, за топлата атмосфера в офиса, за очарованието на гостите в един хотел или ресторант.

 

 

Пана за подове - овални - Флорънс А -

Пана за подове от естествен камък - Мрамор, гранит, травертин. Паното е овално - Флорънс А - . Размер - 137х91 см.

На вашето внимание представяме едни от нашите най-нови продукти - пана от естествен камък. Използвайки гранит, мрамор и травертин в различни цветови нюанси в съчетание с прекрасен дизайн се постигат изключителни резултати.

Паната от естествен камък винаги допринасят за уюта в дома, за топлата атмосфера в офиса, за очарованието на гостите в един хотел или ресторант.

 

 

Пана от естествен камък - Флорънс А

Пана от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - Флорънс А . Размери 122х183 см.

На вашето внимание представяме едни от нашите най-нови продукти - пана от естествен камък. Използвайки гранит, мрамор и травертин в различни цветови нюанси в съчетание с прекрасен дизайн се постигат изключителни резултати.

Паната от естествен камък винаги допринасят за уюта в дома, за топлата атмосфера в офиса, за очарованието на гостите в един хотел или ресторант.

 

 

Фигурални пана за подове - Флорънс В -

Фигурални пана за подове от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - Флорънс В - .

Размери - 137х91 см.

На вашето внимание представяме едни от нашите най-нови продукти - пана от естествен камък. Използвайки гранит, мрамор и травертин в различни цветови нюанси в съчетание с прекрасен дизайн се постигат изключителни резултати.

Паната от естествен камък винаги допринасят за уюта в дома, за топлата атмосфера в офиса, за очарованието на гостите в един хотел или ресторант.

 

 

Луксозни подове-естествен камък-Флорънс В

Луксозни подове от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - Флорънс В - размер 122х183 см.

На вашето внимание представяме едни от нашите най-нови продукти - пана от естествен камък. Използвайки гранит, мрамор и травертин в различни цветови нюанси в съчетание с прекрасен дизайн се постигат изключителни резултати.

Паната от естествен камък винаги допринасят за уюта в дома, за топлата атмосфера в офиса, за очарованието на гостите в един хотел или ресторант.

 

 

Мозайка от естествен камък - Флорънс Е -

Мозайка от естествен камък - мрамор, гранит, травертин - Флорънс Е - , размер 137х91 см.

На вашето внимание представяме едни от нашите най-нови продукти - пана от естествен камък. Използвайки гранит, мрамор и травертин в различни цветови нюанси в съчетание с прекрасен дизайн се постигат изключителни резултати.

Паната от естествен камък винаги допринасят за уюта в дома, за топлата атмосфера в офиса, за очарованието на гостите в един хотел или ресторант.

 

 

Естествен камък - фигури за под-Флорънс С-

Естествен камък - фигури за под от мрамор, гранит, травертин - Флорънс С- , размер 122х183 см.

На вашето внимание представяме едни от нашите най-нови продукти - пана от естествен камък. Използвайки гранит, мрамор и травертин в различни цветови нюанси в съчетание с прекрасен дизайн се постигат изключителни резултати.

Паната от естествен камък винаги допринасят за уюта в дома, за топлата атмосфера в офиса, за очарованието на гостите в един хотел или ресторант.

 

 

предишна 3456789101112следваща